Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka spójności i zrównoważony rozwój

(03/04/2012)

Polityka spójności i zrównoważony rozwój

Przygotowany we współpracy z Komisją Europejską dokument zatytułowany „Polityka spójności i zrównoważony rozwój” jest już dostępny w tej witrynie. Przedstawiono w nim wyniki badań wpływu polityki spójności na proces przechodzenia do gospodarki ekologicznej oraz na rozwój ram polityki spójności po 2013 r.

W ramach badań oceniono wpływ na środowisko nakładów przewidzianych w polityce spójności na lata 2007–2013 oraz sposób, w jaki kwestie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w planowaniu, realizacji i działaniach następczych na szczeblu strategii, programów i polityki. Ocena ta została dokonana na podstawie wielu badań sytuacyjnych oraz analizy danych dostępnych na szczeblu unijnym, zwłaszcza danych związanych z wydatkami. Do wniosków z badania dołączono różne zalecenia dotyczące lepszego uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce spójności.

Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum, na czele którego stał Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska, i zakończyło się w grudniu 2011 r.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe