Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Wzmocniona rola oceny ex ante w następnym okresie programowania

(27/03/2012)

Wzmocniona rola oceny ex ante w następnym okresie programowania

W nowych wytycznych dotyczących oceny ex ante, których podstawą były propozycje przepisów przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r., podkreślono zwiększone znaczenie tej oceny w odniesieniu do okresu programowania 2014–2020. W ramach nowego, silnie ukierunkowanego na wyniki podejścia w zakresie polityki spójności wytyczne te zwiększają wagę dobrze opracowanych programów, wyraźnie podkreślając związaną z nimi logikę interwencji oraz ich znaczenie w procesie realizacji strategii Europa 2020. Wspomniane wytyczne mają zastosowanie w przypadku programów finansowanych ze środków EFRR, EFS i Funduszu Spójności.

 

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe