Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego przewiduje intensywniejszą współpracę

(23/03/2012)

Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego przewiduje intensywniejszą współpracę

Komisja Europejska opublikowała dziś komunikat w sprawie pierwszej spośród jej strategii makroregionalnych – strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W komunikacie przedstawiono propozycje Komisji zmierzające do rozwinięcia współpracy pomiędzy uczestniczącymi państwami. Celem strategii jest zwiększenie wpływu funduszy UE na realizację wspólnych celów, takich jak poprawa jakości wody w całym regionie. W komunikacie określa się trzy nowe główne cele współpracy: „ocalenie morza”, „rozwój połączeń w regionie” i „zwiększenie dobrobytu”. W ramach tych celów określono ogólne poziomy docelowe i wskaźniki dla całej strategii; zaproponowano też ustalenie kolejnych poziomów docelowych w poszczególnych sektorach. Ponadto w komunikacie przedstawiono sposoby, jakimi wszystkie zaangażowane strony mogą zwiększyć skuteczność wspólnych wysiłków, dbając o wzajemne dostosowanie podejmowanych decyzji politycznych i dostępnych funduszy. Doprecyzowano też role i zakresy odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych podmiotów, aby zapewnić strategii solidne podstawy w ramach przygotowania do okresu programowania 2014–2020.

Komunikat Prasowy

Communication concerning the European Union Baltic Sea Strategy COM(2012) 128 final

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe