Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Degradacja europejskich gleb budzi zaniepokojenie

(12/03/2012)

Degradacja europejskich gleb budzi zaniepokojenie

W sprawozdaniach Komisji Europejskiej zwraca się uwagę na konieczność przedsięwzięcia środków zapobiegających dalszej degradacji europejskich gleb. Erozja, zasklepianie (pokrywanie żyznej gleby nieprzepuszczalnym materiałem) i zakwaszanie gleb to zjawiska, które nasiliły się w ostatnich dziesięciu latach.

W ramach polityki spójności na odbudowę terenów przemysłowych i skażonych obszarów w latach 2007–2013 przeznaczono około 3,1 miliarda euro. Krajami, które przeznaczyły na ten cel największe fundusze, są Węgry (475 milionów euro), Czechy (371 milionów euro) i Niemcy (332 miliony euro). W latach 2014–2020 przewiduje się dalsze udzielanie wsparcia w tym zakresie. Konkretne działania w dziedzinie ochrony gleb (np. w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi) uwzględniono ponadto w strategiach UE na rzecz makroregionów.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe