Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Przegląd głównych możliwości finansowania z UE dostępnych dla MŚP

(06/03/2012)

Przegląd głównych możliwości finansowania z UE dostępnych dla MŚP

Unia Europejska wspiera rozwój europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Środki finansowania są dostępne w różnej postaci, np. dotacji, pożyczek i — w niektórych przypadkach — także gwarancji.

MŚP mogą skorzystać z pomocy bezpośredniej lub w ramach programów zarządzanych na poziomie krajowym lub regionalnym, takich jak np. fundusze strukturalne.

UE udostępnia dla MŚP także pomoc o charakterze niefinansowym w postaci specjalnych programów i usług wspierających rozwój tych przedsiębiorstw.

W nowym przewodniku przedstawiono krótki opis programów dostępnych dla MŚP wraz z łączami do głównych witryn dotyczących poszczególnych programów.

Więcej informacji na temat funduszy strukturalnych i MŚP

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe