Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

„Dokumenty robocze” — Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wnioski

(27/02/2012)

„Dokumenty robocze” — Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wnioski

Jest już dostępna najnowsza publikacja z serii „Dokumenty robocze”, zatytułowana: Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wnioski.

Indeks konkurencyjności regionów UE (ang. Regional Competitiveness Index, RCI) jest pierwszym indeksem złożonym, który umożliwia syntetyczne przedstawienie terytorialnej konkurencyjności dla każdego z regionów na poziomie NUTS 2 spośród 27 państw członkowskich. Utworzony na podstawie globalnego indeksu konkurencyjności GCI (ang. Global Competitiveness Index) opracowanego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego indeks RCI obejmuje 11 kategorii w 3 grupach: podstawowej, wydajnościowej i innowacyjnej. Przedstawia poziom rozwoju danego regionu przez podkreślenie podstawowych problemów w regionach słabiej rozwiniętych oraz uwypuklenie zdolności innowacyjnej w regionach bardziej rozwiniętych. W ramach tych 11 kategorii można zmierzyć natężenie zjawisk nie tylko istotnych dla przedsiębiorstw, ale także ważnych dla mieszkańców danego regionu i mających wpływ na jakość ich życia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings (Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wyniki).

„Dokumenty robocze” to krótkie dokumenty zawierające informacje na temat badań i wskaźników dotyczących regionów publikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe