Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Finansowanie badań i innowacji ze środków UE

(08/02/2012)

Finansowanie badań i innowacji ze środków UE

Komisja Europejska opublikowała praktyczny przewodnik dotyczący finansowania unijnego w dziedzinie badań i innowacji.

Nowa edycja podręcznika zawiera informacje dotyczące różnych źródeł finansowania, takich jak: 

  • siódmy program ramowy;
  • program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji;
  • fundusze strukturalne UE;
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); 
  • Europejski Fundusz Rybacki;
  • program „Uczenie się przez całe życie”;
  • program LIFE+ w dziedzinie ochrony środowiska.

W podręczniku opisano także możliwości finansowania projektów badawczych i innowacji oferowane krajom i terytoriom spoza UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz programu ramowego dotyczącego pomocy przedakcesyjnej.

Zaktualizowany podręcznik pomoże potencjalnym beneficjentom w wyborze właściwego sposobu uzyskania dostępu do unijnych środków finansowania.

New Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation - Competitive European Regions through Research and Innovation

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe