Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Wypłaty dokonywane przez Komisję pozwalają na oddolne wdrażanie polityki spójności UE

(25/01/2012)

Wypłaty dokonywane przez Komisję pozwalają na oddolne wdrażanie polityki spójności UE

Przeprowadzona z końcem roku analiza potwierdziła, że rok 2011 był kolejnym rokiem skutecznej realizacji polityki spójności w państwach członkowskich. Ta wykonana przez Komisję Europejską analiza wykazała rekordowy poziom wypłat w państwach członkowskich, co pozwoliło terminowo wdrażać główną politykę inwestycyjną UE.  W 2011 r. Komisja wypłaciła państwom członkowskim około 32,9 mld EUR, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z wypłatami w roku 2010 r., które osiągnęły poziom 30,5 mld USD.

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. średni wskaźnik wypłat ze wszystkich 3 funduszy (EFRR, EFS i Funduszu Spójności) w krajach UE-27 wyniósł 33,4%. Wskaźniki te dla poszczególnych krajów znacznie się między sobą różnią ― w zakresie od 6,5% do 48,3%. Natomiast analiza dla poszczególnych funduszy wykazała, że wypłaty z EFRR wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 55%, z 22,3% pod koniec roku 2010 do 34,3% pod koniec roku 2011.

Jednocześnie, w następstwie kryzysu finansowego i po wejściu w życie z dniem 20 grudnia rozporządzenia 1311/2011, Grecja i Rumunia otrzymały dopłaty okresowe o wartości 374 mln EUR.

Lata

Kraj

Wypłacono/Podjęto decyzję*

2007-2013

 

 

 

Éire/Irlandia

48,27 %

 

Lietuva/Litwa

47,98 %

 

Sverige/Szwecja

46,52 %

 

Eesti/Estonia

41,99 %

 

Deutschland/Niemcy

41,15 %

 

Suomi/Finlandia

40,92 %

 

Luksemburg

40,58 %

 

Österreich/Austria

39,19 %

 

Wielka Brytania

38,83 %

 

Danmark/Dania

38,28 %

 

Portugalia

37,77 %

 

Kypros/Cypr

37,39 %

 

Polska

37,23 %

 

Slovenija/Słowenia

37,01 %

 

Espańa/Hiszpania

36,52 %

 

Latvija/Łotwa

36,43 %

 

Magyarország/Węgry

35,25 %

 

Ellada/Grecja

34,94 %

 

Francja

34,77 %

 

Nederland/Holandia

33,62 %

 

Belgique-België/Belgia

32,17 %

 

Slovenska Republica/Słowacja

27,76 %

 

Malta

27,29 %

 

Współpraca transgraniczna

26,62 %

 

Ceska Republika/Czechy

26,14 %

 

Balgarija/Bułgaria

23,55 %

 

Italia/Włochy

21,72 %

 

România/Rumunia

16,51 %

 

 

 

2007-2013

Razem

33,36 %

 * Wnioski oczekujące na realizację pod koniec 2011 r. opiewały łącznie na kwotę 9,6 mld EUR dla wszystkich funduszy (EFRR, EFS, FS). Z uwagi na brak wypłat kwota ta zostanie wypłacona w roku 2012. Gdyby jednak ją wypłacono, łączny wskaźnik wypłat z funduszy strukturalnych wyniósłby 36,4%.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe