Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Inwestycja w szerokopasmowy Internet

(20/12/2011)

Inwestycja w szerokopasmowy Internet

W jaki sposób regionalne środki finansowania z EU mogą najlepiej promować realizację szerokopasmowego Internetu?

Komisja Europejska opublikowała przewodnik dla organów publicznych zarządzających funduszami europejskimi, dotyczący mocnych i słabych stron różnych modeli inwestycji w zakresie infrastruktury szybkiego Internetu. Przewodnik zawiera porady dla organów zarządzających i inicjatorów projektów, dotyczące kwestii, które należy uwzględnić przy planowaniu inwestycji sektora publicznego w infrastrukturę szerokopasmową. 

Przewodnik jest oparty na szczegółowej weryfikacji kilku projektów dotyczących inwestycji w rozwiązania szerokopasmowe (głównie współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zawiera informacje dotyczące czynników powodzenia i uzyskanych wniosków.

Celem Europejskiej Agendy Cyfrowej jest zapewnienie, aby do 2020 roku wszyscy obywatele Europy posiadali dostęp do Internetu z prędkością powyżej 30Mbit/s, a co najmniej 50% gospodarstw domowych w Europie powinno posiadać abonament powyżej 100 Mbit/s. 

Przewodnik został podpisany wspólnie przez komisarzy: Hahn, Kroes, Ciolos i Almunia. Stanowi uzupełnienie innych działań służb Komisji, takich jak Europejski Portal Szerokopasmowy i oddolna inicjatywa szerokopasmowa.

Przewodnik UE dotyczący modeli inwestycji szerokopasmowych

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe