Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Powiązanie uniwersytetów z rozwojem regionalnym

(16/12/2011)

Powiązanie uniwersytetów z rozwojem regionalnym

Uniwersytety mogą odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu regionalnych strategii innowacji.

Komisja Europejska opublikowała przewodnik, który ma na celu pomóc organom zarządzającym, odpowiedzialnym za programy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zwiększeniu udziału uniwersytetów w rozwoju regionalnym.

Celem przewodnika jest promowanie aktywnego zaangażowania uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w realizację regionalnych strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, we współpracy z ośrodkami badawczymi, firmami i innymi partnerami w społeczeństwie obywatelskim. Może również służyć partnerom akademickim i gospodarczym do badania korzyści, jakich mogą oczekiwać od współpracy na rzecz rozwoju regionalnego.

Nie jest to publikacja akademicka, lecz praktyczne narzędzie zawierające zalecenia, część serii przewodników przygotowanych w ramach platformy inteligentnej specjalizacji, stworzonej przez Komisję w celu zapewnienia pomocy metodologicznej i wskazówek praktycznych dla krajowych i regionalnych decydentów uczestniczących w tworzeniu i realizowaniu strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Będzie przydatny w ostatnich latach obecnego okresu planowania EFRR (2007–2013) i podczas przygotowywania kolejnego okresu (2014–2020).

Powiązanie uniwersytetów z rozwojem regionalnym: praktyczny przewodnik

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe