Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Łatwiejszy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania

(05/12/2011)

Łatwiejszy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania

W celu ułatwienia przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania Komisja Europejska znowelizowała przyjęte w 2006 r. rozporządzenie w sprawie inwestowania za pomocą instrumentów inżynierii finansowej. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia.

Zmieniony artykuł 45 rozporządzenia 1828/2006/WE ma na celu zwiększenie strumienia inwestycji płynących w ramach wspomnianych instrumentów do przedsiębiorstw, zwłaszcza do małych i średnich, we wszystkich państwach członkowskich UE. Nowelizacja zezwala na inwestowanie w przedsiębiorstwa na każdym etapie prowadzonej przez nie działalności, a nie tylko w okresie ich tworzenia lub rozwoju.

Wspomniana nowelizacja ma szczególne znaczenie w sytuacji ograniczeń budżetowych oraz braku dostępu przedsiębiorstw do źródeł finansowania.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe