Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

2011- Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych

(02/12/2011)

2011- Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych

Rok 2012 został ogłoszony „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Jest to okazja do tego, aby sobie uzmysłowić, że Europejczycy żyją obecnie dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, a także, by zastanowić się nad perspektywami, jakie to przed nami roztacza.

Dla osób urodzonych w czasie wyżu demograficznego i przyszłych osób starszych aktywne starzenie się stanowi szansę na pozostanie na rynku pracy, a także dzielenie się swoim doświadczeniem, kontynuowanie odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie oraz prowadzenie możliwie najzdrowszego i bogatego trybu życia.

Komisja Europejska, Komitet Regionów Unii Europejskiej oraz AGE Platform Europe opublikowały na ten temat broszurę dostępną pod adresem : "Jak promować aktywność osób starszych w Europie – wsparcie Unii Europejskiej udzielane podmiotom lokalnym i regionalnym". Dokument ten prezentuje przykłady projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmierzających do osiągnięcia celów Roku Europejskiego 2012, oraz przedstawia zarys programów finansowania, jakie Unia Europejska udostępnia podmiotom lokalnym, regionalnym i krajowym.

Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe