Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Trybunał Obrachunkowy przedstawił ocenę finansową roku 2010.

(16/11/2011)

Trybunał Obrachunkowy przedstawił ocenę finansową roku 2010.

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie dotyczące sposobu zarządzania i sprawowania kontroli nad funduszami UE w roku 2010. ETO to niezależna instytucja kontrolna Unii Europejskiej, której zadaniem jest ocena rzetelności i dokładności ewidencjonowania dochodów i wydatków unijnych, a także ocena zgodności ich pozyskiwania i rozdysponowywania z postanowieniami stosownych umów i obowiązujących przepisów.

Z powodu pojawiających się błędów Komisja Europejska i Parlament Europejski we współpracy z państwami członkowskimi nie ustają w dążeniu do zmniejszenia liczby tych błędów w kolejnych latach budżetowych. W przypadku wydatków w ramach polityki spójności Trybunał stwierdził, że nagromadzenie błędów występuje w niewielkiej liczbie programów realizowanych w kilku państwach członkowskich. Dwie trzecie błędów znaleziono w siedmiu programach realizowanych w trzech państwach członkowskich. Komisja we współpracy z tymi państwami podejmie działania mające na celu usprawnienie stosowanych przez te państwa mechanizmów zarządzania i kontroli finansowej.

Więcej informacji:

Sprawozdanie roczne ETO za rok budżetowy 2010
Nota informacyjna
Komunikat prasowy

Najczęściej zadawane pytania

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe