Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rozwój regionalny w polityce terytorialnej UE

(15/11/2011)

Rozwój regionalny w polityce terytorialnej UE

29 listopada w Brukseli odbędzie się seminarium poświęcone miejscu zintegrowanej polityki rozwoju regionalnego w programach unijnych po roku 2013. Udział wezmą przedstawiciele instytucji europejskich i prezydencji polskiej.

 

Wśród koncepcji przyszłej polityki spójności, przedstawionych 6. października, Komisja proponuje wprowadzenie zintegrowanych strategii rozwoju regionalnego i powołanie grup odpowiedzialnych za działania na szczeblu lokalnym. Celem jest stworzenie warunków dla lepszego powiązania różnych funduszy strukturalnych, takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (FRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR) na poziomie lokalnym.

 

Seminarium jest organizowane przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) we współpracy z Konwencją Szkockich Samorządów Lokalnych i Związkiem Gmin Rumunii pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

 

Program: http://www.ccre.org/docs/29_11_11_Seminar_Local_Development.pdf

 

Dodatkowe informacje:

http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2181

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe