Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisja dąży do wyeliminowania wszelkich błędów dotyczących wydatków w ramach polityki spójności

(10/11/2011)

Komisja dąży do wyeliminowania wszelkich błędów dotyczących wydatków w ramach polityki spójności

Komisja Europejska opublikowała ostatnio dokument zatytułowany „Analiza błędów w polityce spójności w latach 2006–2009”, w którym poinformowała również o swoich działaniach na rzecz eliminowania tych błędów oraz dalszych perspektywach. Błędy występują, ale skupiają się w kilku programach realizowanych w niewielkiej liczbie państw członkowskich. W dokumencie podkreślono, że terminu „błędy” nie należy utożsamiać z terminem „oszustwa”. „Błąd” oznacza każde naruszenie warunków przyznania środków unijnych, natomiast „oszustwo” — umyślne lub karalne wprowadzenie w błąd w celu uzyskania nienależnej korzyści. W analizie Komisji podano przykłady najczęstszych błędów, w tym zamówienia udzielone bez przeprowadzenia prawidłowego postępowania, brak odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wydatki (brak audytu), nieprawidłowe obliczenie kosztów ogólnych, zastosowanie niewłaściwego poziomu współfinansowania i przeszacowane wnioski o płatności.

Aby dalej ograniczać występowanie błędów, Komisja będzie nadal przeprowadzać staranne audyty we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Dużą rolę będzie tu odgrywać proponowany pakiet ustawodawczy dotyczący polityki spójności w latach 2014–2020, m.in. dzięki wprowadzeniu systemu elektronicznego zarządzania danymi (e-Spójność) oraz szerszemu stosowaniu kosztów uproszczonych.

Zarys ogólny

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe