Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

8 regionów najbardziej oddalonych: atuty dla UE

(09/11/2011)

8 regionów najbardziej oddalonych: atuty dla UE

W dniach 3 i 4 listopada komisarz Hahn wziął udział w spotkaniu przewodniczących regionów najbardziej oddalonych (RUP, Régions ultrapériphériques). Konferencja odbyła się na Martynice (Francja), a przewodniczył jej Serge Letchimy, przewodniczący rady regionalnej Martyniki. Komisarz przedstawił opracowany przez Komisję zarys propozycji dotyczących polityki spójności w latach 2014 — 2020.

Nowy pakiet prawodawczy uwzględnia specyfikę regionów najbardziej oddalonych w oparciu o zapisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

- Zachowane zostaną określone świadczenia rekompensujące dodatkowe koszty związane w szczególności z wyspiarskim charakterem regionów.

- Regiony najbardziej oddalone będą mogły w dalszym ciągu korzystać z współfinansowania przez Wspólnotę do wysokości 85%.

- Otrzymają one także większe kwoty (od 150 do 275 milionów euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone na finansowanie współpracy terytorialnej.

Komisja Europejska opracowuje właśnie nową strategię wobec regionów najbardziej oddalonych, mającą wykorzystać ich atuty, która zostanie zatwierdzona w 2012 roku.

Do Unii Europejskiej należy 8 regionów najbardziej oddalonych: pięć departamentów zamorskich Francji  (Réunion, Gwadelupa, Gujana, Saint-Martin i Martynika), autonomiczne regiony portugalskie (Region Autonomiczny Azorów i Region Autonomiczny Madery) oraz Kanaryjska Wspólnota Autonomiczna będąca administracyjną jednostką Hiszpanii.

Przemówienie komisarza Hahn

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe