Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Dobre praktyki w dziedzinie e-zdrowia, usług szerokopasmowych i e administracji

(26/10/2011)

Dobre praktyki w dziedzinie e-zdrowia, usług szerokopasmowych i e administracji

IMMODI to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Bierze w nim udział 10 partnerów z regionów europejskich reprezentujących 7 krajów: Włochy, Francję, Hiszpanię, Bułgarię, Niemcy, Finlandię i Szwecję. Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z udostępnianiem usług e‑administracji i e-zdrowia w górzystych i wiejskich regionach Unii Europejskiej (UE).

Partnerzy uczestniczący w projekcie IMMODI wzięli udział w konferencji informacyjnej, która odbyła się 26 października w Brukseli, w ramach spotkania Komitetu Regionów UE. Jednym z celów projektu jest wdrożenie dobrych praktyk w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności. Regiony uczestniczące w projekcie przygotowały plany działania, które mają zostać podpisane przez organy zarządzające 15 listopada 2011 r. podczas konferencji końcowej w Auvergne.

Informacje ogólne na temat partnerów regionalnych oraz podsumowanie określonych dobrych praktyk w dziedzinie e-zdrowia, usług szerokopasmowych i e-administracji można znaleźć pod adresem:

http://www.interreg-immodi.net/attachments/article/107/Guide-Immodi.pdf

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe