Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europejska współpraca terytorialna: budowanie mostów między ludźmi

(10/01/2012)

Europejska współpraca terytorialna: budowanie mostów między ludźmi

Dostępna tutaj publikacja pozwala czytelnikom uzyskać pojęcie o tym, jak wygląda obecnie współpraca, w tym w obrębie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej i unijnych strategii makroregionalnych, jak też o tym, co może przynieść przyszłość. Można w niej znaleźć historie ludzi z całej Europy, którzy odnieśli korzyści dzięki współpracy lub też uczestniczą w niej w pewien sposób.

Europejska współpraca terytorialna jest niezbędnym elementem budowy wspólnej przestrzeni europejskiej i kamieniem węgielnym integracji kontynentu. Ma ona niewątpliwą europejską wartość dodaną: pomaga zagwarantować, że granice nie będą barierami, zbliża Europejczyków do siebie, przyczynia się do rozwiązywania wspólnych problemów, ułatwia dzielenie się pomysłami i zasobami oraz zachęca do strategicznej pracy na rzecz wspólnych celów.

Jeżeli chcą Państwo zamówić egzemplarz, prosimy przesłać pod adres regio-info@ec.europa.eu wiadomość ze wskazaniem żądanego języka i pełnymi danymi kontaktowymi.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe