Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Droga do „europy 2020”: trzej komisarze opisują, w jaki sposób osiągają cele

(11/10/2011)

Droga do „europy 2020”: trzej komisarze opisują, w jaki sposób osiągają cele

Strategia „Europa 2020” to program Unii Europejskiej zmierzający do osiągnięcia inteligentnego i trwałego wzrostu dla wszystkich jej obywateli. W przyjętej w marcu 2010 r. strategii przywódcy UE wytyczyli sobie następujące najważniejsze cele:

  • obniżenie stopy bezrobocia w całej Unii;
  • podwyższenie poziomu wykształcenia;
  • dalsze inwestowanie określonych kwot w badania i rozwój oraz pomiar wyników;
  • przestrzeganie zobowiązań środowiskowych dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla; oraz
  • zmniejszanie ubóstwa we wszystkich regionach Unii.

W czwartek 13 października, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011, trzej europejscy komisarze, którym powierzono najważniejsze obszary polityki służącej osiągnięciu tych celów, spotkają się w Brukseli.

Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes HAHN, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria DAMANAKI oraz komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László ANDOR omówią z udziałem zastępczyni dyrektora generalnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Loretty DORMAL-MARINO przy okrągłym stole, w formie pytań i odpowiedzi, postępy Unii na drodze do osiągnięcia celów strategii, ze szczególnym naciskiem na wkład podlegających im czterech obszarów polityki w skierowaniu Europy na właściwą drogę.

Dodatkowe informacje: www.opendays.europa.eu 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe