Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

(11/10/2011)

Europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

Przy okazji Open Days – Dni Otwartych Polityki Regionalnej 2011 Komisja Europejska publikuje europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów. Kodeks zawiera zalecenia i standardy, które powinny się przyczynić do rozpowszechnienia najlepszych praktyk w sektorze mikrokredytów. Jego celem jest dostarczenie podmiotom udzielającym mikrokredytów wytycznych z punktu widzenia konsumentów, inwestorów, podmiotów finansujących i organów regulacyjnych.

Ustanawiając wytyczne w dziedzinie dobrych praktyk oraz wskazując oczekiwania i wspólne zasady, Komisja pragnie wesprzeć sektor mikrokredytowy w uporaniu się z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania długoterminowego, podnoszeniem jakości usług i wypracowaniem trwałego modelu działania.

Kładący nacisk na kwestie praktyczne, mający dobrowolny charakter Kodeks postępowania podzielono na pięć sekcji z indeksami dotyczących kontaktów z klientami i inwestorami, ładu korporacyjnego, wspólnych standardów sprawozdawczości, systemów informacji zarządczej i zarządzania ryzykiem. W 2012 r. dokument zostanie uzupełniony o szóstą sekcję dotyczącą wyników społecznych.

Dokument opracowano w ścisłej współpracy z licznymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami bankowego i pozabankowego sektora mikrokredytowego.

European Code of Good Conduct for microcredit provision

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe