Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: Komisja proponuje usprawnienia

(10/10/2011)

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: Komisja proponuje usprawnienia

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) służy wspieraniu regionów dotkniętych poważnymi klęskami żywiołowymi. Aby usprawnić jego funkcjonowanie, Komisja przyjęła komunikat w sprawie przyszłości FSUE zawierający propozycje zmierzające do uproszczenia działania Funduszu oraz uczynienia go przejrzystszym, szybszym i bardziej widocznym dla obywateli. Po dyskusjach z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i innymi zainteresowanymi stronami komunikat może na późniejszym etapie dać początek wnioskowi ustawodawczemu.

The Future of the European Solidarity Fund

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe