Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Nowa architektura polityki spójności 2014–2020

(06/10/2011)

Nowa architektura polityki spójności 2014–2020

Komisja Europejska przyjęła projekt pakietu legislacyjnego określającego ramy polityki spójności na lata 2014–2020. Nowe propozycje mają wzmocnić wymiar strategiczny tej polityki oraz zagwarantować, że inwestycje UE zostaną ukierunkowane na długookresowe cele Europy w zakresie wzrostu i miejsc pracy („Europa 2020”).

Na mocy uzgodnionych z Komisją umów o partnerstwie państwa członkowskie zobowiążą się do koncentracji na mniejszej liczbie priorytetów inwestycyjnych zgodnych z powyższymi celami. Pakiet harmonizuje też zasady związane z poszczególnymi funduszami, w tym odnoszącymi się do rozwoju obszarów wiejskich, polityki morskiej i rybołówstwa, aby zwiększyć spójność działań UE.

Komunikat prasowy

Projekty rozporządzeń w sprawie polityki spójności 2014–2020

Śledź debatę na Twitterze: @EU_Regional

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe