Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

OPEN DAYS 2010

(04/10/2010)

OPEN DAYS 2010

4 pa¿dziernika rozpoczyna si¿ Open Days, Europejski Tydzie¿ Regionów i Miast. Oprócz  130  seminariów organizowanych w Brukseli, na których spotka si¿ prawie 6000 uczestników, odb¿dzie si¿ przez ca¿y miesi¿c równie¿ 260 lokalnych wydarze¿ w ca¿ej Europie. Open Days, organizowane w przeddzie¿ rozpocz¿cia debaty na temat reformy polityki spójno¿ci po 2013 roku i skoncentrowane na trzech tematach: Konkurencyjno¿¿, Wspó¿praca i Spójno¿¿, b¿d¿ sprzyja¿ wymianie i promocji dobrych praktyk.

Komunikat prasowy : DNI OTWARTE 2010 – Europejski Tydzie¿ Regionów i Miast (4-7 pa¿dziernika): ku Europie 2020

Strona internetowa Open Days

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe