Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Strategia „Europa 2020”: postępy w terenie

(22/09/2011)

Strategia „Europa 2020”: postępy w terenie

Czy unijna strategia „Europa 2020” jest źródłem zmian w Twoim regionie? Komitet Regionów zorganizował ankietę dotyczącą:

  • wdrażania inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”;
  • krajowych programów reform;
  • zaleceń dla poszczególnych krajów;
  • zaangażowania partnerów lokalnych i regionalnych (w tym za pośrednictwem paktów terytorialnych i innych narzędzi w dziedzinie wielopoziomowego sprawowania rządów).

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 3 października 2011 r.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w drugim sprawozdaniu monitorującym Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020”, które zostanie opublikowane w grudniu 2011 roku jako wkład w roczną analizę wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej na rok 2012, na krótko przed ogłoszeniem wskazówek politycznych na drugi europejski semestr podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej w 2012 roku.

Dodatkowe informacje:

 Ankieta Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020”

Strona internetowa strategii „Europa 2020”

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe