Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Harmonogram na okres programowania 2014–2020

(20/01/2014)

Harmonogram na okres programowania 2014–2020

Umowy o współpracy

Na mocy Rozporządzenia każde państwo członkowskie prześle Komisji swoją umowę o współpracy w ciągu czterech miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia.

W ciągu trzech miesięcy od daty przesłania umowy przez państwo członkowskie Komisja może przekazywać swoje uwagi do otrzymanej umowy. Jeśli państwo członkowskie uwzględni uwagi Komisji, Komisja zatwierdzi umowę nie później niż po upływie czterech miesięcy od daty jej przesłania.

To oznacza, że umowy o współpracy powinny zostać zatwierdzone nie później niż do końca sierpnia 2014 roku. 

Programy operacyjne

Na mocy Rozporządzenia państwa członkowskie prześlą swoje programy operacyjne nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty przesłania umowy o współpracy.

W ciągu trzech miesięcy od daty przesłania programu przez państwo członkowskie Komisja może przekazywać swoje uwagi. Jeśli państwo członkowskie uwzględni uwagi Komisji, Komisja zatwierdzi program nie później niż po upływie sześciu miesięcy od daty jego przesłania.

To oznacza, że programy operacyjne powinny zostać zatwierdzone nie później niż do końca stycznia 2015 roku.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe