Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

OPEN DAYS 2011 – Europejski Tydzień Regionów i Miast

(28/09/2011)

OPEN DAYS 2011 – Europejski Tydzień Regionów i Miast

Politycy, urzędnicy, eksperci i badacze przybędą z całej Europy, by w dniach od 10 do 13 października 2011 r. dyskutować, debatować oraz kształtować przyszłość polityki spójności UE. Organizowana od dziewięciu lat konferencja OPEN DAYS to coś więcej niż tylko coroczna okazja dla miast i regionów, by zaprezentować dobre praktyki w dziedzinie rozwoju regionalnego. To prawdziwe forum, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich szczebli administracji i społeczeństwa obywatelskiego.

OPEN DAYS 2011 będzie się składać z ponad 100 sesji, dając liczne okazje do tworzenia sieci kontaktów więcej niż 6 000 uczestników, którzy mają przybyć do Brukseli. Imprezę organizują Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej i Komitet Regionów we współpracy z 206 regionami oraz miastami z całej Europy i spoza niej, jak też z decydentami na szczeblu krajowym i regionalnym, praktykami oraz przedstawicielami biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i kręgów akademickich. Spodziewany jest też udział około 300 dziennikarzy.

Debaty skupią się na trzech głównych tematach:

  • Europa 2020: w jaki sposób polityka spójności i fundusze strukturalne przyczyniają się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu?
  • Lepsza realizacja: w jaki sposób UE może poprawić realizację polityki spójności teraz i po 2013 roku?
  • Znaczenie geografii: jaka jest przyszłość współpracy terytorialnej i czego możemy się nauczyć od państw trzecich?

Wszyscy uczestnicy mogą również wziąć udział w seminariach w ramach „Uniwersytetu OPEN DAYS”. Odbędzie się 10 łączonych wykładów i seminariów, podczas których omawiane będą najnowsze wyniki naukowe renomowanych specjalistów w dziedzinie badań miast i regionów z różnych krajów Europy; w dyskusji nacisk zostanie położony na tematy związane z priorytetami OPEN DAYS 2011.

Transmisję z sesji otwierającej konferencję, która odbędzie się 10 października o godz. 15.00 w Parlamencie Europejskim, będzie można śledzić pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=pl

lub pod adresem: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

OPEN DAYS można też śledzić na Twitterze (@EU_Regional) i publikować wpisy przy wykorzystaniu tagu #euopendays lub też przyłączyć się do innych uczestników OPEN DAYS na platformie RegioNetwork 2020.

Wszystkie zdjęcia z konferencji będą dostępne w serwisie Flickr.

Aby dowiedzieć się więcej, uzyskać informacje o punktach kontaktowych i zapoznać się z aktualnościami, odwiedź stronę

www.opendays.europa.eu

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe