Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Program i priorytety greckiej prezydencji

(07/01/2014)

Program i priorytety greckiej prezydencji

Po raz piąty od wstąpienia do Unii w 1981 r. Grecja przejęła stery w Radzie Europejskiej. Priorytety tej prezydencji określono w następujących słowach: „Naszym głównym celem jest utrzymanie równowagi między konsolidacją fiskalną a realizacją znacznie ulepszonego i realistycznego Paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Pakt ten może zostać przekształcony w zróżnicowany europejski program inwestycyjny, przeprowadzany zgodnie z założeniami polityki spójności i kładący nacisk na wzrost zatrudnienia”.

Główne zasady przyświecające tej prezydencji to:

  • Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa UE przez wprowadzanie polityk i inicjatyw stymulujących ożywienie gospodarcze i wzrost zatrudnienia, prowadzących do zwiększenia spójności, mobilności obywateli UE i bezpieczeństwa w Europie.
  • Pogłębianie integracji krajów UE, zwłaszcza tych należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, przez promocję polityk i działań mających na celu wypełnienie istniejących luk w architekturze strefy euro, które ujawnił obecny kryzys.
  • Wzmacnianie legitymizacji demokratycznej UE i poczucia odpowiedzialności.

Prezydencję Grecji należy także rozpatrywać w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2014 r. Pełny program i priorytety tej prezydencji zostaną przestawione podczas Kolegium Komisarzy UE, które będzie miało miejsce 8 stycznia.

http://gr2014.eu/

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe