Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY USTALIŁ, ŻE INWESTYCJE REGIONALNE UE SĄ SKUTECZNE

(13/09/2011)

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY USTALIŁ, ŻE INWESTYCJE REGIONALNE UE SĄ SKUTECZNE

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował w dniu dzisiejszym ustalenia z przeprowadzonych badań dotyczących skuteczności inwestycji UE w turystykę, która jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki światowej i otrzymuje znaczne wsparcie ze strony Unii, w szczególności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki analizy okazały się bardzo korzystne dla funduszu:

  • wszystkie zbadane projekty przyniosły korzystne rezultaty, tworząc w trwały sposób miejsca pracy (58%), poprawiając zdolności przyjęcia turystów (73%) lub zwiększając ich liczbę (74%); niemal połowa projektów zaowocowała wynikami we wszystkich trzech kategoriach;
  • projekty uznano za trwałe: 98% z nich nadal funkcjonowało w chwili przeprowadzenia kontroli, a 94% ze stworzonych lub zachowanych miejsc pracy wciąż istnieje; oraz
  • wsparcie UE uznano za czynnik niezbędny w przypadku 74% projektów, umożliwiło ono też modyfikację kolejnych 20%; bez inwestycji UE wdrożono by zaledwie 6% projektów.

Kontrola wykonania zadań opiera się na szeroko zakrojonych badaniach projektów przeprowadzonych w 26 regionach dziewięciu państw członkowskich. Celem było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy projekty osiągnęły oczekiwane rezultaty? Czy rezultaty projektów są trwałe? Czy wsparcie ze strony UE wpłynęło na zaistnienie projektów lub ich strukturę?

Pełne sprawozdanie znajduje się tutaj.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe