Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regulacje polityki spójności wchodzą w życie

(18/12/2013)

Regulacje polityki spójności wchodzą w życie

Nowe zasady i ustawy dotyczące finansowania inwestycji ze środków polityki spójności UE w latach 2014-2020 zostały oficjalnie przyjęte przed Radę Unii Europejskiej i wejdą w życie wraz z opublikowaniem ich w Dzienniku Urzędowym UE.Państwa członkowskie po miesiącach przygotowań finalizują plany strategiczne i określają priorytety inwestycyjne dla rozwoju regionalnego.Przyjęcie tych umów o partnerstwie planuje się na początek 2014 r. 

Nowe regulacje zawiera Dziennik Urzędowy L 347 (20 grudnia)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe