Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Historia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020

(12/12/2013)

Historia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020

811 uczestników z 28 państw członkowskich zgromadziło się w Brukseli na początku tygodnia w celu omówienia działań mających prowadzić do skuteczniejszego przekazywania informacji na temat funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Konferencja miała na celu

  • przeprowadzenie dyskusji na temat lepszych sposobów przekazywania informacji o tematyce europejskiej,
  • usprawnienie współpracy między UE oraz przedstawicielami poszczególnych krajów i regionów odpowiedzialnymi za komunikację dotyczącą funduszy,
  • stworzenie solidnych fundamentów dla strategii komunikacji w trakcie realizacji programów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020,
  • podzielenie się pozytywnymi doświadczeniami w zakresie komunikacji i usprawnienie przekazywania wiedzy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych krajów i funduszy.

Wydarzenie zgromadziło specjalistów ds. komunikacji reprezentujących władze państwowe i regionalne, kierowników organów zarządzających, dziennikarzy, przedstawicieli sieci UE (np. Europe Direct) oraz pracowników instytucji UE. Konferencję można określić mianem nowatorskiej z następujących trzech powodów:

1. Po raz pierwszy konferencja na temat przekazywania informacji o funduszach UE została zorganizowana wspólnie przez 4 departamenty Komisji:Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

2. Większość z 24 warsztatów została przeprowadzona z zastosowaniem metod partycypacyjnych, dzięki którym dyskusje były interaktywne i dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Przygotowano specjalne mapy wizualne prezentujące najważniejszą treść debat w intuicyjny sposób.

Zdjęcia, filmy, informacje z mediów społecznościowych i prezentacje są dostępne na stronie konferencji. Wizualne podsumowanie konferencji zostanie opublikowane na początku przyszłego tygodnia.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe