Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Mapa miesiąca – stopa bezrobocia w 2010 roku

(18/08/2011)

Mapa miesiąca – stopa bezrobocia w 2010 roku

Jeżeli chodzi o bezrobocie, między regionami UE-27 utrzymują się znaczne dysproporcje. W co trzecim regionie stopa bezrobocia przekracza 10%, natomiast w czterech regionach na pięć odnotowano wzrost wskaźnika bezrobocia w latach 2007–2010.

Najwyższe bezrobocie zarejestrowano w niektórych regionach Francji (departamentach nadmorskich) i Hiszpanii. Większość spośród 26 regionów, w których stopa bezrobocia przekracza 15%, znajduje się w tych dwóch krajach, jak również na Słowacji i w krajach bałtyckich. Z kolei w 34 regionach, głównie w Austrii, Niemczech, na północy Włoch i w Holandii, wskaźnik bezrobocia wynosi poniżej 5%.

Oprócz Korsyki regionami, w których stopa bezrobocia najbardziej spadła w latach 2007–2010, są niemieckie kraje związkowe. Bezrobocie zmalało także w niektórych regionach Francji, Polski, Austrii i Zjednoczonego Królestwa. Z kolei w części regionów Hiszpanii, Irlandii, krajów bałtyckich oraz Grecji odnotowano wyraźny wzrost stopy bezrobocia.

Mapy dotyczące polityki regionalnej UE

Unemployment: map - short note

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe