Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

16 europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

(16/08/2011)

16 europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

W 2006 roku udostępniono państwom członkowskim, wspólnotom regionalnym i lokalnym oraz stowarzyszeniom i organizacjom publicznym nowy instrument pomagający im w przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. W opublikowanym niedawno raporcie Komisja Europejska przedstawia bilans działania tego nowego narzędzia: do tej pory stworzono w Europie 16 EUWT, a 21 znajduje się w fazie przygotowań. Przykładem współpracy w ramach EUWT jest pierwszy transgraniczny szpital, który zostanie otwarty w 2012 roku na granicy francusko-hiszpańskiej w mieście Puigcerdà w Katalonii.

EUWT pomaga uprościć procedury i pokonać bariery instytucjonalne, prawne i finansowe, które do tej pory mogły hamować projekty promujące rozwój transgraniczny. Pozwala partnerom stworzyć, w oparciu o pojedynczy zestaw przepisów, jeden podmiot prawny w celu wcielania wspólnych inicjatyw w kilku państwach członkowskich.

Raport Komisji Europejskiej PDF

Witryna internetowa Komitetu Regionów UE

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe