Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Innowacje stymulatorem wzrostu gospodarczego w europejskich regionach

(02/12/2013)

Innowacje stymulatorem wzrostu gospodarczego w europejskich regionach

W miarę coraz intensywniejszych przygotowań do wdrożenia zreformowanej polityki spójności w państwach członkowskich i regionach UE reporterzy programu Realna gospodarka zajęli się kwestią innowacji (jako katalizatora wzrostu gospodarczego i konkurencyjności) i zapytali komisarza Johannesa Hahna o to, w jaki sposób środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przekładają się na dynamikę takich innowacji.Ze względu na to, że blisko 25% bieżącego budżetu UE na politykę regionalną jest przeznaczona na projekty innowacyjne, komisarz podkreślił potrzebę stworzenia odpowiednich warunków inwestycyjnych w poszczególnych regionach, w tym przygotowanie strategii innowacji oraz określenie realistycznych celów do osiągnięcia.

W odcinku zatytułowanym „Europa promuje wzrost gospodarczy i innowacje na szczeblu regionalnym” oparto się na założeniu, że innowacje oznaczają nowe możliwości, i zaprezentowano osiągnięcia i wyzwania występujące na szczeblu regionów takich jak Andaluzja w Hiszpanii, a także przedstawiono czynniki, które wpłynęły na pomyślną realizację projektów obejmujących strategiczną współpracę transgraniczną.Obejrzyj kolejny odcinek z serii Realna gospodarka „Europa promuje wzrost gospodarczy i innowacje na szczeblu regionalnym”.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe