Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

(17/10/2011)

Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Decydenci z kręgów biznesu i polityki, organizacji międzynarodowych oraz środowisk akademickich spotkają się w Gdańsku w dniach od 24 do 26 października, by dyskutować o rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

Drugie Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się równolegle z XIII Szczytem Bałtyckiego Forum Rozwoju (BDF).

Zapoczątkowana w 2009 roku strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego czerpie z kilku obszarów polityki UE, by wesprzeć rozwój tego makroregionu. Celem strategii jest uczynienie regionu bardziej ekologicznym, zamożniejszym, dostępniejszym, atrakcyjniejszym i bezpieczniejszym.

Program odbywającego się w dniach 24–26 października wydarzenia pod hasłem „New Ambitions for the Baltic Sea Region” („Nowe ambicje dla regionu Morza Bałtyckiego”) obejmuje debaty na temat powiązania między strategią dla regionu Morza Bałtyckiego a strategią „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podczas Forum ma wystąpić komisarz Hahn.

Dodatkowe informacje:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe