Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Podsumowanie konferencji wysokiego szczebla poświęconej inteligentnej specjalizacji

(15/11/2013)

Podsumowanie konferencji wysokiego szczebla poświęconej inteligentnej specjalizacji

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej i Samorząd flamandzki zorganizowały w dniu 8 listopada w Brukseli konferencję wysokiego szczebla poświęconą inteligentnej specjalizacji.Ponad 500 uczestników zastanawiało się nad tym, w jaki sposób poszczególne regiony mogą odkrywać, rozwijać i wykorzystywać ukryty potencjał, tak aby zbudować przewagę konkurencyjną.Te tak zwane „strategie inteligentnej specjalizacji” mają pomóc regionom w Europie w uwolnieniu ich potencjału innowacyjnego poprzez skupienie zasobów na ograniczonej liczbie projektów o niskim stopniu rozwoju.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej, podkreślił, że Europa potrzebuje skoku jakościowego w zakresie innowacji i pogratulował Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej jej inicjatywy inteligentnej specjalizacji. Poinformował także, że Rada Europejska poświęci w lutym przyszłego roku znaczną cześć swoich spotkań na zagadnienia związane z konkurencyjnością przemysłu. Wezwał również wszystkie zainteresowane strony — naukowców, decydentów oraz firmy — do czynnego udziału w rozwoju regionalnych strategii inteligentnego rozwoju.

Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się między innymi komisarz Hahn, komisarz Geoghegan-Quinn, minister-prezydent Flandrii Kris Peeters oraz członek Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner — przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. Wszyscy podkreślili potrzebę wykorzystania wartości dodanej inteligentnej specjalizacji, która nie powinna pozostać tylko na papierze, ale powinna stać się rzeczywistym procesem podlegającym zmianom.

Podczas konferencji zaprezentowano zupełnie nowe, innowacyjne filmy przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej, w których przedstawiono istotę przedsiębiorczości i przykłady inteligentnej specjalizacji w niektórych regionach, w tym animowany film zatytułowany The Kingdom of Smart (Królestwo inteligencji).

Końcowy raport z wnioskami będzie dostępny wkrótce. Program, przemówienia i konferencja przesyłana strumieniowo są dostępne tutaj.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe