Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Oszacowanie środków trwałych w regionach NUTS 2 UE-27

(04/08/2011)

Oszacowanie środków trwałych w regionach NUTS 2 UE-27

Aby zidentyfikować słabiej rozwinięte regiony i skoncentrować tam działania, decydenci potrzebują statystyk opracowanych na szczeblu regionalnym. W wielu przypadkach proste porównanie statystyk regionalnych publikowanych przez krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich nie jest możliwe, gdyż metody i założenia wykorzystywane przy ich opracowywaniu różnią się. W przypadku większości krajów UE-27 istnieją od pewnego czasu statystyki środków trwałych na szczeblu krajowym, ale statystyki na szczeblu regionalnym pozostają niemal wszędzie niedostępne, a tam, gdzie istnieją, metody ich opracowania różnią się w poszczególnych krajach.

W artykule oceniono możliwość uzyskania porównywalnych szacunków środków trwałych na szczeblu regionalnym NUTS 2 w odniesieniu do krajów UE-27 i dokonano pewnych wstępnych oszacowań. Przedstawiono przy tym zastosowaną metodę i wykorzystane dane, jak również techniki użyte w celu uzupełnienia brakujących wartości. Zastosowano podejście wykorzystujące metodę permanentnej inwentaryzacji opartą na opisanym w Podręczniku OECD (2001; 2009) sposobie szacowania środków trwałych; wszędzie tam, gdzie było to możliwe, wykorzystane dane pochodzą z baz Eurostatu lub innych źródeł dostępnych publicznie. W artykule przeanalizowano wiarygodność uzyskanych oszacowań środków trwałych, jak również ich wpływ na analizy wydajności, przedstawiając sugestie dotyczące możliwych przyszłych udoskonaleń.

Estimating the capital stock for the NUTS 2 regions of the EU-27

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe