Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EUREGIO III – finalna konferencja w Brukseli

(29/07/2011)

EUREGIO III – finalna konferencja w Brukseli

EUREGIO III – organizacja wspierająca regiony UE w osiąganiu jak największych postępów w dziedzinie zdrowia dzięki skutecznemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE na rzecz poprawy stanu zdrowia i zmniejszania nierówności w tym zakresie między regionami UE – ogłosiła, że 22 września 2011 r. w Brukseli odbędzie się jej finalna konferencja kończąca cykl pięciu warsztatów zorganizowanych niedawno w Polsce, Niemczech, Włoszech, Zjednoczonym Królestwie i Belgii.

Celem warsztatów był rozwój wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz oceną inwestycji funduszy strukturalnych na rzecz zdrowia, jak też porównanie najlepszych praktyk stosowanych w uczestniczących krajach. Podczas finalnej konferencji odbędzie się przegląd najważniejszych ustaleń projektu „Learning lessons from health investments in Structural Funds” („Wyciąganie wniosków z inwestycji zdrowotnych w ramach funduszy strukturalnych”) oraz ich implikacji w kontekście nowej polityki UE i planowania z myślą o następnym okresie. Konferencja stworzy także sposobność do dyskusji na temat niezbędnych działań związanych z zarządzaniem funduszami strukturalnymi oraz ich funkcjonowaniem, które wpłyną na planowanie funduszy strukturalnych i ich wdrażanie w okresie 2014–2020 na szczeblach UE, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Dodatkowe informacje i rejestracja online: EUREGIO III – finalna konferencja

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe