Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Realizacja finansowa funduszy strukturalnych

(18/07/2011)

Realizacja finansowa funduszy strukturalnych

Ten dokument z serii Regional Focus („Spojrzenie na regiony”) stanowi element debaty na temat absorpcji finansowej funduszy strukturalnych. Przeanalizowano w nim realizację finansową tych funduszy oraz wskazano ograniczenia dotyczące wykorzystania wskaźników finansowych dla celów oceny wdrażania polityki spójności w terenie. W dokumencie wykazano, że w ciągu 15 lat wdrażania polityki spójności długoterminowa tendencja w zakresie płatności z EFRR i EFS na mieszkańca pozostaje w zasadzie stabilna. Potwierdza to stałość ogólnego poziomu inwestycji w ramach polityki spójności – luk nie odnotowano nawet w latach, w których kończył się jeden okres programowania, a zaczynał nowy. W dokumencie przeanalizowano także dynamikę w okresie 2007–2013 do roku 2010, wskazując aktualne wyzwania związane z realizacją finansową.

The financial execution of Structural Funds

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe