Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka spójności: priorytet polskiej prezydencji

(05/07/2011)

Polityka spójności: priorytet polskiej prezydencji

Polska prezydencja Rady Unii Europejskiej będzie trwać od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

Wśród priorytetów prezydencji znalazła się polityka spójności, a zwłaszcza negocjacje dotyczące ram prawnych na następny okres programowania po 2014 roku. Polska minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska skomentowała:

Polska, jako kraj szybko zmniejszający różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym poprzez skuteczną realizację polityki spójności, ma do odegrania szczególną rolę w czasie, gdy rozpoczynają się pokryzysowe negocjacje nowej perspektywy finansowej UE.

Bardziej szczegółowy opis celów prezydencji i planowanych wydarzeń oraz informacje kontaktowe znajdują się w broszurze informacyjnej na temat polityki spójności i polskiej prezydencji UE.

Strona internetowa polskiej prezydencji UE

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe