Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Badanie „Jakość życia w miastach europejskich”: obawy i nadzieje mieszkańców ośrodków miejskich

(08/10/2013)

Badanie „Jakość życia w miastach europejskich”: obawy i nadzieje mieszkańców ośrodków miejskich

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki 3-letniego badania Eurobarometru dotyczącego postrzegania jakości życia w miastach europejskich.Badanie zostało przeprowadzone w 79 miastach wszystkich państw członkowskich UE, a także na Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Turcji. 41 000 mieszkańców miast oceniło poziom swojego zadowolenia z różnych aspektów życia w mieście, a zwłaszcza usług publicznych.

Wyniki badania:

 1. Tak jak w 2009 r. mieszkańcom najbardziej zależy na poprawie służby zdrowia, zatrudnienia, edukacji i szkoleń.
 2. W większości miast europejskich mieszkańcom trudno znaleźć pracę. Tylko w 9 miastach większość osób uważa, że znalezienie pracy jest łatwe. W porównaniu z rokiem 2009 ryzyko utraty lub nieznalezienia pracy znacznie wzrosło, choć w niektórych miastach perspektywy poprawiły się.
 3. W 50 miastach co najmniej połowa respondentów uważa, że trudno znaleźć dobre mieszkanie w przystępnej cenie.
 4. Z badania wynika również, że wielu mieszkańców stolic nie jest zadowolonych ze szkół i placówek edukacyjnych.
 5. Mieszkańcy dostrzegają też pozytywne strony: w prawie wszystkich miastach (oprócz 5) większość respondentów uważa, że obecność obcokrajowców jest dobra dla miasta i że są oni dobrze zintegrowani.
 6. Istnieją duże różnice między miastami w tym, jak mieszkańcy oceniają jakość transportu publicznego, służbę zdrowia i własną sytuację finansową.
 7. Duże zadowolenie z funkcjonowania i wyglądu przestrzeni publicznej, terenów zielonych, ich czystości i poczucia bezpieczeństwa jest powiązane z ogólnym zadowoleniem z życia w danym mieście. Na pytanie, czy są zadowoleni z życia w swoim mieście, większość mieszkańców (co najmniej 80% w 71 miastach) odpowiedziała twierdząco.
 8. Z badania wynika również, że, w porównaniu z poprzednimi badaniami, więcej osób uważa, że władze miast aktywnie działają na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Dotyczy to głównie miast stołecznych.

Wyniki badania „Jakość życia w miastach europejskich” zostaną oficjalnie ogłoszone dzisiaj podczas imprezy OPEN DAYS 2013 w Brukseli — czterodniowego wydarzenia związanego z przyszłą polityką regionalną i miejską Unii Europejskiej.

Zapowiadając to wydarzenie, Komisarz ds. polityki regionalnej UE, Johannes Hahn, powiedział: „To badanie dostarcza przydatnych informacji o tym, jak Europejczycy postrzegają miasta, w których żyją. Przypomina nam, jak wiele elementów wpływa na nasz dobrobyt i komfort życia w środowisku miejskim. Mam nadzieję, że wyniki będą inspirowały i pozwolą politykom, planistom i społeczeństwu obywatelskiemu spojrzeć na problemy miast w bardziej całościowy i zintegrowany sposób, do czego zachęcamy w kolejnym okresie programowania na lata 2014–2020 w ramach polityki regionalnej i miejskiej”.

Polityka regionalna i miejska UE będzie w większym stopniu wspierać miasta w latach 2014–2020. Obecnie prawie 40% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) inwestujemy w miasta. W zależności od priorytetów państw członkowskich środki przekazywane na rozwój miast wzrosną. Oprócz tego, w najbliższym okresie programowania kraje UE powinny wspierać inwestycje, w ramach których podejmowane są różne działania w celu rozwiązania problemów ekonomicznych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych w miastach. Państwa członkowskie powinny przeznaczać co najmniej 5% środków na takie zintegrowane działania.

Więcej informacji:

 1. „Jakość życia w miastach – badanie przeprowadzone w 79 miastach europejskich”
 2. „Badanie dotyczące postrzegania jakości życia w 75 miastach europejskich” w 2009 r.
 3. „Badanie dotyczące postrzegania jakości życia w 75 miastach europejskich” w 2007 r.
 4. Badania Eurobarometru
 5. Open Days 2013 — #euopendays
 6. Twitter: @EU_Regional — @JHahnEU
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe