Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka regionalna na rzecz inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020”

(07/07/2011)

Polityka regionalna na rzecz inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020”

Polityka regionalna jest bardzo ważnym mechanizmem wdrażania strategii „Europa 2020” i Unii innowacji. Inwestycje w badania, innowacje i kapitał ludzki są niezwykle ważne wszędzie, ale poszczególne regiony dysponują na starcie różnymi zasobami i możliwościami. Znaczne korzyści mogą przynieść strategie koncentrujące się na przewadze konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu niszowej specjalizacji oraz wzmacnianiu opartego na wiedzy potencjału regionu poprzez ukierunkowane interwencje. W niniejszej publikacji opisano najważniejsze z punktu widzenia regionów narzędzia innowacji. Różnorodność regionalna nakazuje obierać różne drogi wzrostu dzięki innowacji i specjalizacji, zmuszając tym samym decydentów do formułowania właściwej, dostosowanej do regionalnego potencjału i potrzeb polityki. Wszystkie regiony mogą zyskać, prowadząc politykę uwypuklającą ich atuty i nadrabiającą słabości – może to nastąpić dzięki generowaniu wiedzy bądź dzięki jej rozpowszechnianiu i przyswajaniu.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe