Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Cohesiebeleid EU helpt crisis te doorstaan en bevordert economische groei

(18/04/2013)

Cohesiebeleid EU helpt crisis te doorstaan en bevordert economische groei

De Europese Commissie heeft vandaag een overzicht gepresenteerd van de werking van EU-structuurfondsen in de lidstaten.Het "strategische rapport" over de uitvoering van de cohesiebeleidprogramma’s voor de periode 2007-2013 bundelt beschikbare informatie uit de verschillende lidstaten, in de meeste gevallen tot eind 2011.Met nog 4 jaar in het verschiet voordat het programma in 2015 afloopt, hebben investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds reeds geleid tot vooruitgang en verbeteringen voor vele burgers.

De verslagen die eind 2012 door de 27 lidstaten zijn ingediend (voornamelijk gebaseerd op gegevens uit 2011) bieden de Commissie voor het eerste de gelegenheid om tijdens een programmeringperiode verslag uit te brengen over de voortgang van de effecten en resultaten en de belangrijkste en tijdige berichten te brengen over het potentieel van het cohesiebeleid om bij te dragen aan het economische herstel binnen de EU.De Commissie stelt de investeringsgebieden vast waar actie moet worden ondernomen om de selectie en uitvoering van medegefinancieerde projecten in de periode 2007-2013 te versnellen om de doelstellingen te halen.

Meer informatie:

Persbericht

Jaarlijkse uitvoeringsverslagen voor de 27 lidstaten

Meer informatie over het Europese cohesiebeleid

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte