Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

De voorjaarseditie van Panorama getiteld „Gemeenschappen dichter bij elkaar brengen” is nu online

(28/05/2013)

De voorjaarseditie van Panorama getiteld „Gemeenschappen dichter bij elkaar brengen” is nu online

In deze editie ligt de nadruk op de rol van het cohesiebeleid bij het herstel van de groei in Europa. Het cohesiebeleid is de investeringstak van de EU-begroting. Het beleid is erop gericht de groei en het concurrentievermogen een impuls te geven door regionale sterke punten te benutten. In de toekomst zal het beleid nog meer gericht zijn op ondersteuning van de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Daarbij gaat de aandacht uit naar duurzame investeringen op basis van een doelmatiger gebruik van de op EU-, nationaal en regionaal niveau geïnvesteerde middelen.

Verder wordt er in de editie aandacht besteed aan het PEACE-programma van de EU, dat erop gericht is de verdeelde gemeenschappen in Noord-Ierland en de grensregio van Ierland met elkaar te verzoenen. Er is een artikel over de sleutelrol van steden – de motoren achter de Europese economie. De Commissie heeft onlangs een uitgebreide gegevensbank van goede praktijken voor stadsontwikkeling aangelegd. Het doel is een gedetailleerd overzicht te bieden van projecten die een bron van inspiratie kunnen vormen voor steden, beheersautoriteiten en overige belanghebbenden.

Panorama: Gemeenschappen dichter bij elkaar brengen

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte