Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

L-Esperiment Makroreġjonali tal-Ewropa: l-ewwel Evalwazzjoni

(01/07/2013)

L-Esperiment Makroreġjonali tal-Ewropa: l-ewwel Evalwazzjoni

Illum il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-ewwel studju li jkejjel is-suċċess ta’ żewġ strateġiji makroreġjonali tal-UE u jipprovdi rakkomandazzjonijiet għall-futur.

L-Istrateġiji tal-UE tad-Danubju u tal-Baltiku, li jinvolvu iktar minn 20 pajjiż tal-UE u mhux tal-UE, kienu pijunieri ta' tip uniku ta’ kooperazzjoni, ibbażati fuq l-idea li sfidi komuni li jiffaċċaw reġjuni speċifiċi — kemm jekk relatati mal-ambjent, l-ekonomija jew is-sigurtà — l-aħjar li jiġu indirizzati kollettivament, u li jagħmel sens li jippjanaw flimkien għall-aħjar użu effettiv tal-fondi disponibbli.

Ir-rapport jagħti riżultat verdett ġeneralment pożittiv fuq l-istrateġiji eżistenti s’issa. Hu jenfasizza kif dawn ħolqu mijiet ta’ proġetti ġodda u għen biex jifformulaw l-għanijiet politiċi komuni f’oqsma ta’ importanza vitali għar-reġjuni involuti. L-approċċ makroreġjonali wassal ukoll għal bosta inizjattivi u netwerks konġunti , kif ukoll deċiżjonijiet politiċi f’livell kollettiv.

Ir-rapport jgħid li l-kooperazzjoni bejn pajjiżi parteċipanti tal-UE u pajjiżi ġirien li mhumiex parti mill-UE, ssaħħet b’mod sinifikanti u li rriżultat f’aktar użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli.

Iżda r-rapport ifakkar il-gvernijiet dwar il-ħtieġa għal impenn politiku u biex l-istrateġiji jsiru prijorità madwar l-oqsma kollha tal-politika rilevanti, u jiżgura li dawn ikunu inkorporati fi programmi ta' Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej fil-futur, kif ukoll programmi oħra rilevanti tal-UE, reġjonali u oqfsa ta’ politika nazzjonali. Jenfasizza wkoll l-importanza ta’ riżorsi amministrattivi biex jintlaħqu l-għanijiet.

Dwar strateġiji makroreġjonali futuri, ir-rapport jenfasizza li inizjattivi ġodda għandhom jitniedu biss biex jiġu indirizzati bżonnijiet partikolari għal kooperazzjoni mtejba u ta’ livell għoli. Irid ikun hemm tħejjija sabiex l-impenn politiku jwassal għal appoġġ amministrattiv, u strateġiji ġodda għandhom juru biċ-ċar il-valur miżjud partikolari fuq livell tal-UE.

Stqarrija għall-istampa

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, Lillkunsill, Lill-Kumitat Ekonomiku u Socjali Ewropew u Lillkumitat Tar-Regjuni li jikkoncerna l-valur mizjud tal-istrategiji makroregjonali

Proġetti ewlenin

L-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku

www.balticsea-region-strategy.eu

Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju

http://www.danube-region.eu/

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a