Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Panorama tilqa’ lill-Kroazja

(21/08/2013)

Panorama tilqa’ lill-Kroazja

L-edizzjoni tas-sajf 2013 tar-rivista Panorama issa tinsab online fi 22 lingwa. Il-parti l-aktar importanti hija artiklu speċjali ta’ sitt paġni dwar l-adeżjoni tal-Kroazja fl-UE, li jagħti ħarsa ġenerali lejn l-proċess ta’ adeżjoni, introduzzjoni għall-industriji ewlenin tal-Kroazja, eżempji ta’ proġetti ta’ suċċess u intervista ma’ Branko Grčić, Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali u l-Fondi tal-UE.

Il-parti l-oħra l-aktar interessanti tikkonsisti f’ħarsa lejn il-proċess konġunt ta’ verifika (il-Kummissjoni Ewropea u l-Awtoritajiet Nazzjonali) sabiex ikun żgurat li l-finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni jintefaq sewwa. Ir-rivista tinkludi wkoll ħarsa ġenerali lejn ir-Rapport Strateġiku dwar il-Politika ta’ Koeżjoni li ġie ppubblikat dan l-aħħar, ħarsa minn qabel lejn l-avveniment tal-Jiem għall-Pubbliku ta’ Ottubru, u artiklu dwar ir-reviżjoni tar-regolament dwar l-Għajnuna mill-Istat.

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a