Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Il-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE qed tgħin biex tittaffa l-kriżi u tipproduċi tkabbir, jgħid ir-Rapport Strateġiku tal-Kummissjoni 2013

(18/04/2013)

Il-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE qed tgħin biex tittaffa l-kriżi u tipproduċi tkabbir, jgħid ir-Rapport Strateġiku tal-Kummissjoni 2013

Il-Kummissjoni Ewropea llum ippreżentat ħarsa ġenerali ta’ kif il-Fondi Strutturali tal-UE qed jaħdmu fl-Istati Membri. Ir-“Rapport Strateġiku” dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 jgħaqqad flimkien informazzjoni disponibbli mingħand l-Istati Membri, sal-aħħar tal-2011 fil-biċċa l-kbira tal-każijiet. Għalkemm għad baqa' erba’ snin oħra sakemm il-programmi jintemmu fl-2015, l-investimenti taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew diġà wasslu għal progress u titjib għal ħafna ċittadini.

Ir-rapporti sottomessi mis-27 Stat Membru fi tmiem l-2012 (ibbażat prinċipalment fuq dejta tal-2011) jipprovdu lill-Kummissjoni bl-ewwel opportunità biex tirrapporta, matul perjodu ta’ pprogrammar, dwar il-progress fit-twettiq tal-eżiti u r-riżultati u biex jenfasizzaw il-messaġġi importanti u fil-ħin dwar il-potenzjal tal-politika ta’ koeżjoni biex tagħmel il-parti tagħha għall-irkupru ekonomiku tal-UE. Il-Kummissjoni tidentifika l-oqsma ta’ investiment fejn trid tittieħed azzjoni biex jitħaffu l-għażla u t-twettiq tal-proġetti kofinanzjati fil-perjodu 2007 -2013 sabiex jilħqu l-għanijiet stabbiliti.

Aktar informazzjoni

Stqarrija għall-istampa

Rapporti ta’ Implimentazzjoni Annwali għas-27 Stat Membru

Aktar informazzjoni fuq il-Politika ta’ koeżjoni Ewropea

#cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a