Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

L-edizzjoni tar-rebbiegħa tar-rivista Panorama intitolata “Ngħaqqdu lill-komunitajiet” issa tinsab online.

(28/05/2013)

L-edizzjoni tar-rebbiegħa tar-rivista Panorama intitolata “Ngħaqqdu lill-komunitajiet” issa tinsab online.

L-enfażi tal-ħarġa huwa fuq l-irwol tal-politika ta' Koeżjoni għat-treġġigħ lura tat-tkabbir fl-Ewropa. Il-politika ta' koeżjoni hija l-fergħa ta' investiment tal-baġit tal-UE, li timmira li żżid it-tkabbir u l-kompetittività billi tagħmel l-aħjar użu mill-punti pożittivi reġjonali. Fil-futur, il-politika sejra ssaħħaħ saħansitra aktar l-ilħuq tal-miri ta' 'Ewropa 2020' u sejra tiffoka fuq investiment sostenibbli b'użu aktar effettiv ta' investiment tal-UE, nazzjonali u reġjonali.

Karatteristiċi oħrajn jinkludu l-programm PEACE tal-UE, li jfittex li jibni rikonċiljazzjoni bejn il-komunitajiet diviżi fl-Irlanda ta' Fuq u fir-reġjun konfinali tal-Irlanda, kif ukoll artiklu fuq l-irwol prinċipali tal-bliet - il-magni tal-ekonomija Ewropea. Dan l-aħħar, il-Kummissjoni ħolqot database estensiva tal-aqwa prattika tajba tal-iżvilipp urban sabiex tipprovdi ħarsa ġenerali tal-proġetti, li jistgħu jkunu sors ta' ispirazzjoni għall-bliet, l-awtoritajiet amministrattivi u partijiet oħrajn b'interess.

Panorama: Ngħaqqdu l-komunitajiet flimkien

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a