Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EU Regional Policy: Building Trust in Divided Communities

(30/01/2013)

EU Regional Policy: Building Trust in Divided Communities

Following the award of the Nobel Peace Prize to the European Union, the European Commission is inviting divided communities in the EU and beyond to consider whether and how they might draw on the experience of the EU's PEACE Programme in Northern Ireland and Ireland's Border Region.

The Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn, will host a conference: "Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme" on Thursday, January 31 at 9:00 am in the Charlemagne building.

He will be joined by First Minister of Northern Ireland, Peter Robinson, Deputy First Minister, Martin McGuinness, and Irish Minister for Public Expenditure and Reform, Brendan Howlin. The conference will be attended by representatives of EU Member states, candidates, neighbourhood countries and others.

Webstreaming

Video on the projects co financed by the EU PEACE III Programme

Beartas réigiúnach an AE: Muinín a chothú i bPobail Scoilte

Tar éis bhronnadh Duais Síochána Nobel ar an Aontas Eorpach, tá an Coimisiún ag iarraidh ar phobail scoilte san AE agus lasmuigh de machnamh a dhéanamh ar an dóigh a bhféadfaidís, b'fhéidir, leas a bhaint as an taithí a fuarthas ó Chlár PEACE an AE i dTuaisceart Éireann agus i Réigiún na Teorann in Éirinn agus conas dul ina bhun sin.

Beidh an Coimisinéir um Beartas Réigiúnach, Johannes Hahn, ina óstach ar an gcomhdháil: ‘Pobail Scoilte a Thabhairt le Chéile – An Taithí a fuarthas ó Chlár PEACE an AE a Roinnt’, Déardaoin, an 31 Eanáir ag 09:00 i bhfoirgneamh Charlemagne.

Beidh Céad-Aire Thuaisceart Éireann, Peter Robinson, LeasChéad-Aire, Martin McGuinness, agus an tAire Éireannach um Chaiteachas Poiblí agus Athchóiriú, Brendan Howlin in éineacht leis an gCoimisinéir. Beidh ionadaithe de chuid Bhallstát eile den AE, tíortha is iarrthóirí a bheith ina mball den AE, agus tíortha comharsanachta agus dreamanna eile ag freastal ar an gcomhdháil.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/peace/agenda_en.cfm

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a