Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Žurnāls Panorama 47 jau pieejams

(20/09/2013)

Žurnāls Panorama 47 jau pieejams

Žurnāla Panorama rudens izdevums šobrīd ir pieejams tiešsaistē.

Centrālais elements ir raksts par to, ka ES reģionos ir labākie rādītāji ekoinovāciju jomā.Iepriekšminētajā rakstā ir aprakstīts tas, kā ES struktūrfondi un investīciju fondi veicina gudru un videi nekaitīgu izaugsmi, izmantojot energoefektivitātes projektus.Izdevumā ir ietverti vairāki raksti par šī gada atvērto durvju dienas ietvaros rīkotajiem svarīgākajiem semināriem un darbsemināriem, sākot ar atvērto durvju dienas universitātes meistarklasēm un beidzot ar ES, Ķīnas un Japānas savstarpējām attiecībām.

Vēl šajā izdevumā ir ietverts to makroreģionālo stratēģiju pārskats, kas sekmē projektu koordināciju Donavas un Baltijas reģionā, jaunākā informācija par ES struktūrfondu darbu saistībā ar atbalstu katastrofu gadījumā, kā arī 2007.–2013. gada perioda starpposma (“Ex post”) novērtējuma procesa skaidrojums.Atradīsiet arī ierasto jaunumu sadaļu un sadaļu par ES dalībvalstu projektiem.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi