Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Kopīgas robežas, ciešākas attiecības: godinot Eiropas teritoriālo sadarbību

(18/09/2013)

Kopīgas robežas, ciešākas attiecības: godinot Eiropas teritoriālo sadarbību

Šonedēļ galvenā uzmanība ir pievērsta tai vērtībai, ko ES reģionālās politikas pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu projekti un programmas sniedz kopienām, reģioniem un dalībvalstīm. Šī kampaņa, tuvojoties Eiropas Sadarbības dienai 21. septembrī, notiek izšķirošā brīdī.

Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS) veido salīdzinoši nelielu ES reģionālās politikas daļu. Taču, ja Eiropas Parlaments un Padome apstiprinās pašreizējo nolīgumu par reģionālās politikas finansējumu 2014.–2020. gadam, ETS budžets pieaugs līdz 8,9 miljardiem eiro. Saskaņā ar jaunajām reģionālās politikas reformām, par kurām pašlaik noris pēdējie sarunu posmi, ETS programmas arī vairāk koncentrēsies uz ieguldījumiem, kuri rada piemērotus apstākļus turpmākai izaugsmei.

19. septembrī plkst. 14.00 – 15.00 Komisārs Hāns Tviterī diskutēs par ES reģionālās pārrobežu politikas nozīmīgumu. Jautājumus var iesūtīt jau šobrīd, profilā @JHahnEU pie jautājuma norādot #EUChat un #ecday.

Paziņojums presei

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi